Kotły ECO 5 PEL

Kotły ECO 5 PEL

Kotły typu "ECO 5 PEL" to nowa generacja kotłów o wysokim europejskim standardzie z automatycznym podawaniem paliwa. Wprowadzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych w układzie komory spalania i wymiennika ciepła powoduje efektywne i ekologiczne spalanie zgodne z wymaganiami EN 303-5 i ECODESIGNU. Obsługa kotła jest prosta i nieuciążliwa ze względu na zastosowanie automatycznego i nowoczesnego algorytmu sterowania systemem podawania paliwa.

Kotły ECO 5 PEL ...

Kotły ECO 5

Kotły ECO 5

Kotły wodne typu ECO 5 stanowią konstrukcję stalową przystosowaną do wysoko efektywnego spalania tzw. ekogroszku. Kotły wyposażone są w komorę paleniskową w której umieszczony jest palnik, wysokosprawny wymiennik ciepła, elektroniczny sterownik oraz zasobnik paliwa. Kotły poddano badaniu pod względem energetyczno-emisyjnym wg normy PN-EN 303-5:2012 spełniają warunki klasy 5, oraz wymagania dyrektyw bezpieczeństwa wyrobu potwierdzone deklaracją zgodności i oznaczone znakiem "CE".

Kotły ECO 5 ...

Kotły Sztoker BIO

Kotły Sztoker BIO

kocioł na pelet drzewny sztoker bio Jest to stalowy kocioł z zapalarką i automatycznym palnikiem przystosowany do spalania sprasowanej biomasy w postaci peletu drzewnego. Przeznaczony jest do wodnych instalacji centralnego ogrzewania a jego sprawność przekracza 95 %. Kotły grzewcze typu sztoker®bio przeznaczone są do przygotowania ciepłej wody w układach centralnego ogrzewania do temperatury na wyjściu z kotła nie przekraczającej 85oC.Można je stosować w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zarówno w układach grawitacyjnych jak i w obiegach wymuszonych tzw. pompowych.

Kotły Sztoker BIO ...

Kotły Sztoker +

Kotły Sztoker +

Kocioł sztoker + Charakteryzuje się bezdymnym procesem spalania paliwa co skutkuje bardzo niską emisją szkodliwych związków i pyłów. Wyniki badań przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium pozwalają zaliczyć go do najwyższej 5 klasy wg normy PN EN 303-5:2012, nie tylko w zakresie cieplno-emisyjnym ale także bezpieczeństwa użytkowania.

Kotły sztoker + spełniają również wymagania ekoprojektu (ecodesignu) określone rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. dzięki czemu istnieje możliwość udziału w programach ograniczania niskiej emisji z dofinansowaniem zakupu kotła.

Kotły Sztoker + ...