Kocioł sztoker + Charakteryzuje się bezdymnym procesem spalania paliwa co skutkuje bardzo niską emisją szkodliwych związków i pyłów. Wyniki badań przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium pozwalają zaliczyć go do najwyższej 5 klasy wg normy PN EN 303-5:2012, nie tylko w zakresie cieplno-emisyjnym ale także bezpieczeństwa użytkowania.

Kotły sztoker + spełniają również wymagania ekoprojektu (ecodesignu) określone rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. dzięki czemu istnieje możliwość udziału w programach ograniczania niskiej emisji z dofinansowaniem zakupu kotła.

Kocioł sztoker + wyposażony jest w automatyczny zespół podawania paliwa, zasobnik opału oraz mikroprocesorowy regulator Cobra 2 z systemem sterowania PID II.Transport opału ze zbiornika do paleniska odbywa się za pomocą podajnika ślimakowego o opatentowanej konstrukcji, która zmniejsza ryzyko zerwania zawleczki zabezpieczającej. Wymiennik wykonany jest z wysokiej jakości stali zapewniającej wysoką trwałość. Regulator steruje płynnie pracą dmuchawy w pełnym jej zakresie, załączaniem pomp obiegowych c.o., pompy c.w.u., podajnika paliwa oraz siłownikiem zaworu mieszającego.

Dodatkowo regulator może współpracować z panelem zdalnym T1000, który może również spełniać role termostatu pokojowego.

Dzięki rozbudowanemu algorytmowi pracy, regulator może oddzielnie sterować strefami czasowymi dziennymi oraz tygodniowymi zarówno dla temperatury kotła jak i ciepłej wody użytkowej.

Sterownik Cobra 2 z algorytmem PID II włącza kocioł na taką moc jaka jest w danym momencie potrzebna do utrzymania zadanej temperatury. Kocioł grzeje przez cały czas, nie ma przestojów, nie ma gwałtownych zmian temperatury ani w kominie ani w komorze spalania a temperatura wody zasilającej jest bardzo stabilna.

Szybki demontaż elementów składowych kotła umożliwia bezproblemowy transport do każdej kotłowni.

minimalizacja obsługi
minimalizacja obsługi kotła wynikająca z automatycznego podawania paliwa (uzupełnianie raz na kilka dni),

ciepła woda
dostępna przez 24 h na dobę przez cały rok

czystość
czystość obsługi, czystość kotłowni

łatwa obsługa
szybki, łatwy i wygodny załadunek paliwa do zbiornika

bezpieczeństwo
system wyrównywania ciśnienia w zbiorniku paliwa oraz alarm otwartej klapy zasobnika ograniczają do minimum możliwość powstania pożaru w zasobniku

dowolność
dowolna konfiguracja strony zasypu paliwa do zasobnika jak i strony otwierania wszystkich drzwiczek

moduły wykonawcze
pełne sterownie 4 obiegami grzewczymi /siłownik zaworu mieszającego, pompa c.o., dodatkowy sterownik pokojowy/ poprzez moduł wykonawczy Alligator

panel zdalny
regulacja wszystkich parametrów z poziomu mieszkania poprzez panel zdalny T1000

gsm
sterownie GSM przez moduł wykonawczy Spider

Dane techniczne kotłów sztoker +

Wyszczególnienie / typ kotła

j.m.

Sztoker +
8

Sztoker +
12

Sztoker +
18

Sztoker +
24

Sztoker +
35

Sztoker +
46

Znamionowa moc cieplna

i kW

8

12

18

24

35

46

Minimalna moc cieplna

kW

2

3

6

7

10

13

Wielkość powierzchni ogrzewanej

m2

do 100

do 150

do 220

do 300

do 430

do 570

Klasa kotła wg PN-EN 303-5

-

5 /najwyższa/

Sprawność cieplna

%

>90

Paliwo

-

Węgiel kamienny typ 31.2 sortyment groszek o granulacji 5-25 mm

Klasa paliwa

-

Paliwo kopalne – klasa „a”

Zużycie paliwa

kg/h

1,18

1,82

2,81

3,53

5,52

6,23

Stałopalność

h

60

50

43

42

54

48

Pojemność zasobnika paliwa

kg

70

90

120

150

300

300

Pojemność wodna kotła

i

40

50

80

110

200

220

Masa kotła bez wody

kg

195

210

290

325

475

540

Wymagany minimalny ciąg spalin

mbar

0,16

0,20

Ciśnienie próbne

MPa

0,25

Max dopuszczalne ciśnienie robocze

MPa

0,20

Temperatura wody na zasilaniu max

°C

85

Temperatura wody na powrocie min

°C

50

Zakres regulacji temperatury

°C

40-80

Wymiary komina

cm x cm

15x15

19x19

Średnica komina

(fi) mm

170

220

Minimalna wysokość komina

m

6

8

Średnica czopucha

(fi) mm

130

160

Zasilanie

V/Hz

~230V/50Hz

Pobór mocy

W

do 180

Poziom hałasu

dB

<65dB(A)

Średnica króćca zasilania i powrotu

 

1"

1 1/2"

Szerokość

mm

380

480

480

480

600

600

Długość

mm

1150

1150

1150

1150

1350

1350

Wysokość

mm

1000

1000

1280

1450

1480

1700