Regulator temperatury EOS przeznaczony jest do sterowania pracą kotła CO. Kontroluje płynną moc dmuchawy, pompę obiegową oraz pompę CWU. Jest on także dostosowany do współpracy z termostatem pokojowym.

EOS steruje niezależnie dwoma procesami:

  • regulacją temperatury z płynną modulacją mocy
  • regulacją procesu spalania

Zalety i korzyści z zastosowania sterownika EOS:

  • ekonomia (oszczędność paliwa)
  • ekologia (niski poziom pyłów i gazów szkodliwych dla środowiska, niska temperatura spalin)
  • dłuższa żywotność wymiennika
  • brak efektu kondensacji wody w komorach wymiennika

Regulator EOS jest wyposażony standardowo w:

  • czujnik temperatury CO
  • czujnik temperatury CWU
  • przewód zasialający

Parametry techniczne

Parametry elektryczne:

Zasilanie

±10%~230 VAC/50 Hz

Pobór mocy

1,5W

Maksymalna moc dmuchawy

100W

Maksymalna moc podajnika

300W

Maksymalna moc podajnika

100W

Maksymalna moc pompy CWU

100W

Pomiary:

Dokładność pomiaru temperatury

2°C

Rozdzielczość pomiaru temp. wody wyjściowej

0,1°C

Rozdzielczość pozostałych pomiarów

temperatury

1°C

Zakres pomiaru temperatury

0-100°C

Pozostałe parametry:

Temperatura pracy

0-50°C

Wilgotność

5-95%bez kondesacji

Stopień ochrony

IP40

Zakres regulacji temperatury nastawy kotła

40-80°C

Zakres regulacji temperatury nastawy CWU

40-70°C

Podwójne zabezpieczenie wyjść prądowych, powyżej 5°C od temperatury nastawy rozłączany zostaje obwód podajnik i dmuchawa.

Funkcja przeciw zamarzaniu, poniżej 5°C załącza się pompa obiegowa C.O.