1. Informacje ogólne

Dla kotłowni, w których jest utrudniony montaż pieca c.o. oferujemy kotły w wersji dzielonej.

Składają się one z dwóch członów, które po ustawieniu na miejscu są skręcane ze sobą.