1. Informacje ogólne

Kotły typu UKS są to kotły wodne, niskotemperaturowe, stalowe, przystosowane do spalania węgla kawałkowego, mieszanek węgla i miału, gorszych gatunków węgla oraz współspalania drewna. Proces palenia regulowany jest termostatycznym regulatorem dopływu powietrza. Rozpalanie rozpoczyna się na ruszcie wodnym.

Kotły dostarczane są w stanie zmontowanym z izolacją cieplną.

Na wyposażeniu kotła znajdują się:

1. Instrukcja obsługi i montażu kotła,
2. Narzędzia obsługi- gracka, hak.

Konstrukcja i wykonanie kotłów UKS są zgodne z normą PN-EN 303-5 oraz wymaganiami zasadniczymi w zakresie bezpieczeństwa, określonymi w stosownych rozporządzeniach (dyrektywach UE).

2. Przeznaczenie kotłów UKS

Kotły typu UKS przeznaczone są do podgrzewania wody do temperatury na wylocie nie przekraczającej 90 stopni C.  Znajdują one zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, warsztatach, szkołach, szklarniach itp.

Mogą być montowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie z   PN-91/B-02413, mogą pracować w układzie grawitacyjnym lub pompowym.

3. Dobór kotłów do instalacji grzewczych

Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. Wydajność cieplna nominalna kotła UKS powinna być większa o 10% od obliczeniowego zapotrzebowania ciepła ogrzewanych pomieszczeń. W tabeli zamieszczono orientacyjne powierzchnie pomieszczeń, które mogą być ogrzewane tymi kotłami. Dane te mają charakter orientacyjny i określone są dla pomieszczeń o wysokości 2,5 m, ustalone w oparciu o wieloletnie doświadczenie , przy uwzględnianiu stanu ocieplenia pomieszczeń

4. Paliwo

Rodzaj paliwa zalecany do stosowania dla kotłów UKS podano w tabeli. Stosowanie gorszych gatunków węgla od podanych w tablicy powoduje spadek sprawności cieplnej. Węgiel asortymentu miał należy zasypywać w stanie lekko zwilżonym (wilgotność ok. 20%). Miał winien mieć określoną granulację, powinien tworzyć strukturę gruzełkowatą, przepuszczalną dla powietrza. Zbyt drobny miał będzie się źle palił lub nawet proces palenia zaniknie. Na ogół miał węglowy przechowywany na powietrzu pod zadaszeniem spełnia wymagania wilgotności. Spalanie mokrych trocin lub mokrego drewna jest niedopuszczalne, powoduje przedwczesne zniszczenie kotła.

W kotłach producent wprowadza bieżąco zmiany konstrukcyjne, doskonalące ich funkcjonowanie. Dostarczone kotły w drobnych szczegółach mogą odbiegać od zaprezentowanych w ofercie.