1. Informacje ogólne

Kotły UKSM i UKSG są unowocześnioną wersją kotłów UKS, przystosowane do spalania miału węgla kamiennego. Wyposażone w wentylator i mikroprocesorowy regulator sterujący pracą kotła. Rozpalanie odbywa się od góry po załadowaniu paliwa do komory spalania. Załadunek nowej porcji paliwa odbywa się przeciętnie raz na dobę.

Kotły UKS-M powyżej 190 kW
wykonujemy na indywidualne zamówienie klienta.

Kotły dostarczane są w stanie zmontowanym z izolacją cieplną.

Na wyposażeniu kotła znajdują się:

1.Wentylator i mikroprocesorowy regulator z instrukcją obsługi ,
2. Instrukcja obsługi i montażu kotła,
3. Narzędzia obsługi- gracka, hak.

Konstrukcja i wykonanie kotłów UKS-G, UKS-M są zgodne z normą PN-EN 303-5 oraz wymaganiami zasadniczymi w zakresie bezpieczeństwa, określonymi w stosownych rozporządzeniach (dyrektywach UE).

Kotły UKSM i UKSG po rozpaleniu, zainstalowane i eksploatowane zgodnie z wymaganiami instrukcji, nie wymagają stałej obsługi.

2. Przeznaczenie kotłów UKS-G, UKS-M

Kotły typu UKSM i UKSG przeznaczone są do podgrzewania wody do temperatury na wylocie nie przekraczającej 90 stopni C.  Znajdują one zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, warsztatach, szkołach, szklarniach itp.

Mogą być montowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie z   PN-91/B-02413, mogą pracować w układzie grawitacyjnym lub pompowym.

3. Dobór kotłów do instalacji grzewczych

Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. Wydajność cieplna nominalna kotłów UKSM i UKSG o 15-20% od obliczeniowego zapotrzebowania ciepła ogrzewanych pomieszczeń. W tabeli zamieszczono orientacyjne powierzchnie pomieszczeń, które mogą być ogrzewane tymi kotłami. Dane te mają charakter orientacyjny i określone są dla pomieszczeń o wysokości 2,5 m, ustalone w oparciu o wieloletnie doświadczenie , przy uwzględnianiu stanu ocieplenia pomieszczeń

4. Paliwo

Rodzaj paliwa zalecany do stosowania dla kotłów UKSM i UKSG podano w tabeli. Stosowanie gorszych gatunków węgla od podanych w tablicy powoduje spadek sprawności cieplnej. Węgiel asortymentu miał należy zasypywać w stanie lekko zwilżonym (wilgotność ok. 20%). Miał winien mieć określoną granulację, powinien tworzyć strukturę gruzełkowatą, przepuszczalną dla powietrza. Zbyt drobny miał będzie się źle palił lub nawet proces palenia zaniknie. Na ogół miał węglowy przechowywany na powietrzu pod zadaszeniem spełnia wymagania wilgotności. Spalanie mokrych trocin lub mokrego drewna jest niedopuszczalne, powoduje przedwczesne zniszczenie kotła.

W kotłach producent wprowadza bieżąco zmiany konstrukcyjne, doskonalące ich funkcjonowanie. Dostarczone kotły w drobnych szczegółach mogą odbiegać od zaprezentowanych w ofercie.

5. Cechy konstrukcyjne konstrukcyjne  kotłów UKSM i UKSG

Są to kotły UKS odpowiednio przystosowane do spalania miału węgla kamiennego i drewna, wyposażone w mikroprocesorowy regulator oraz wentylator.

Pracują w systemie średniocałodobowym.

Zamiast termostatycznego regulatora dopływu powietrza, zastosowano wentylator sterowany mikroprocesorowym regulatorem.

Wentylator umieszczony u góry kotła dostarcza rynną powietrze pod ruszt, a następnie przewodami wyposażonymi w dysze do komory spalania. Dysze te muszą być okresowo czyszczone, aby zachować ich drożność.

Ilość powietrza dostarczana do procesu spalania regulowana jest mikroprocesorowym regulatorem.

W kotłach UKSM, u góry komory spalania, zastosowano poziome rury wodne.
W kotłach UKSG, zamiast pionowych kanałów konwekcyjnych z tyłu kotła, w górnej części komory spalania zastosowano kanały poziome.