1. Informacje ogólne

Kotły KWM-SGR są nowoczesną wersją kotłów wodnych, węglowych, niskotemperaturowych  z regulowanym procesem palenia, opalane węglem asortymentu groszek energetyczny lub miał węglowy.

Wyposażone są w automatyczny podajnik i specjalny retortowy palnik węglowy oraz dodatkowo w ruszt żeliwny, umożliwiający tradycyjny sposób palenia w przypadkach szczególnych np. braku prądu, awarii podajnika lub innego zespołu.

Dzięki swym niezwykłym zaletom, pozwalają na bardzo łatwą obsługę,  racjonalne i ekonomiczne prowadzenie procesu spalania

Kotły KWM-SGR spełniają wymagania w zakresie efektywności energetycznej, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z 02.04.2003r. (Dz.U. Nr 79/2003).

Część konwekcyjna kotła wykonana jest z czterech kanałów  poziomych umożliwiających przypływ spalin z komory paleniskowej do czopucha i przewodu komina. Powierzchnie poziome kanałów konwekcyjnych są odpowiednio pochylone co zapobiega gromadzeniu się gazów.

Z górnej części ostatniego kanału wyprowadzono czopuch.

2. Na kompletność zestawu składa się:

– Wymiennik ciepła z kompletną izolacją,
– Zbiornik paliwa,
– Zespół napędowy z podajnikiem ślimakowym,
– Mikroprocesorowy regulator,
– Wentylator,
– Popielnikowy pojemnik na popiół,
– Instrukcje obsługi kotła, regulatora, wentylatora i zespołu podającego,
– Narzędzia obsługi- wycior, gracka, hak.

Konstrukcja i wykonanie kotłów KWM- S są zgodne z normą PN-EN 303-5 oraz wymaganiami zasadniczymi w zakresie bezpieczeństwa, określonymi w stosownych rozporządzeniach (dyrektywach UE).

3. Przeznaczenie kotłów KWM-SGR

Kotły typu KWM- SGR  przeznaczone są do podgrzewania wody do temperatury na wylocie nie przekraczającej 90 stopni C.  Znajdują one zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, warsztatach, szkołach, szklarniach itp.

Kotły typu KWM- SGR mogą być montowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B-02413, mogą pracować w układzie grawitacyjnym lub pompowym.

4. Dobór kotłów do instalacji grzewczych

Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. Wydajność cieplna nominalna kotła powinna być wyższa ok. 10% od obliczeniowego zapotrzebowania ciepła ogrzewanych pomieszczeń. W tablicy nr 1 zamieszczono orientacyjne powierzchnie pomieszczeń, które mogą być ogrzewane kotłami KWM- SGR.

Dane te mają charakter orientacyjny i określone są dla pomieszczeń o wysokości 3 m, ustalone w oparciu o wieloletnie doświadczenie , przy uwzględnianiu stanu ocieplenia pomieszczeń.

5. Paliwo

Paliwem stosowanym w kotłach KWM- SGR może być wyłącznie węgiel kamienny w stanie suchym asortymentu groszek energetyczny lub miał węglowy (wg PN-82/G 97001-3) o następujących parametrach:

– typ węgla: 31 lub 31.1,
– wartość opałowa: 26 MJ/kg,
– wilgotność: ≤ 15%,
– zawartość popiołu: ≤ 10%,
– zawartość części lotnych: 28 – 48%,
– siarka: ≤ 0,6%,
– temperatura pięknienia popiołu: ≥ 1150°C,
– zdolność spiekania: RJ < 10,
– uziarnienie: 5 – 25 mm.

W kotłach producent wprowadza bieżąco zmiany konstrukcyjne doskonalące ich funkcjonowanie.