1. Informacje ogólne

Kotły typu KWM- S są to kotły z regulowanym procesem palenia, opalane miałem węgla kamiennego. Proces spalania paliwa odbywa się od góry do dołu. W ich konstrukcji wykorzystano wieloletnie doświadczenie nabyte w czasie produkcji wielu innych typów kotłów na paliwa stałe.

Kotły KWM-S powyżej 350 kW
wykonujemy na indywidualne zamówienie klienta.

Kocioł dostarczany jest w stanie zmontowanym wraz z drzwiczkami zasypowymi, popielnikowymi, paleniskowymi i izolacją cieplną.

Na wyposażeniu kotła znajdują się:

1. Mikroprocesorowy regulator,
2. Wentylator,
3. Instrukcje obsługi kotła, regulatora i wentylatora,
4. Narzędzia obsługi- gracka, hak.

Konstrukcja i wykonanie kotłów KWM- S są zgodne z normą PN-EN 303-5 oraz wymaganiami zasadniczymi w zakresie bezpieczeństwa, określonymi w stosownych rozporządzeniach (dyrektywach UE).

Część konwekcyjna  kotła wykonana jest z kanałów umożliwiających przepływ spalin z komory spalania do czopucha i przewodu komina.  Kotły o mocy do 95 kW posiadają dwa kanały konwekcyjne, powyżej tej mocy- cztery kanały. Między komorą spalania a częścią konwekcyjną wykonana jest specjalna komora dopalanie gazów.

2. Przeznaczenie kotłów KWM-S

Kotły typu KWM-S przeznaczone są do podgrzewania wody do temperatury na wylocie nie przekraczającej 90 stopni C.  Znajdują one zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, warsztatach, szkołach, szklarniach itp.

Kotły typu KWM-S mogą być montowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B-02413, mogą pracować w układzie grawitacyjnym lub pompowym.

3. Dobór kotłów do instalacji grzewczych

Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. Wydajność cieplna nominalna kotła powinna być większa 15- 20% od obliczeniowego zapotrzebowania ciepła ogrzewanych pomieszczeń. W tablicy nr 1 zamieszczono orientacyjne powierzchnie pomieszczeń, które mogą być ogrzewane kotłami KWM- S. Dane te mają charakter orientacyjny i określone są dla pomieszczeń o wysokości 2,5 m, ustalone w oparciu o wieloletnie doświadczenie , przy uwzględnianiu stanu ocieplenia pomieszczeń.

4. Paliwo

Rodzaj paliwa zalecany do stosowania dla kotłów KWM- S podano w tabeli. Stosowanie gorszych gatunków węgla od podanych w tablicy powoduje spadek sprawności cieplnej. Węgiel asortymentu miał należy zasypywać w stanie lekko zwilżonym (wilgotność ok. 20%). Miał winien mieć określoną granulację, powinien tworzyć strukturę gruzełkowatą, przepuszczalną dla powietrza. Zbyt drobny miał będzie się źle palił lub nawet proces palenia zaniknie. Na ogół miał węglowy przechowywany na powietrzu pod zadaszeniem spełnia wymagania wilgotności. Spalanie mokrych trocin lub mokrego drewna jest niedopuszczalne, powoduje przedwczesne zniszczenie kotła.

W kotłach producent wprowadza bieżąco zmiany konstrukcyjne, doskonalące ich funkcjonowanie. Dostarczone kotły w drobnych szczegółach mogą odbiegać od zaprezentowanych w ofercie.